Nabavite najbolji električni bicikl!

Crni mačak

"Crni mačak" djelo je slavnog autora Edgara Allana Poea, a u kojem je uvjerljivo i detaljno opisao sklonost ljudi da bez ikakvog razloga, povoda i motiva nanose zlo drugim bićima. U ovoj poznatoj pripovijetki Poe je iznio činjenice, nije ih ispitao s obzirom na moral. Priča je napisana kao monolog kroz koji autor … [više]

Gavran

Pjesma Gavran ima elemente realizma, jer događaji koji su se zbili prikazuju realnost; učenjak-ljubavnik  sjedi nad knjigom; otvaranje okna na lupetanje ptice; gavran slijeće na kip; i određeno je mjesto događaja - soba. Ne samo da je Gavran realističko djelo, već je i preteča simbolizma. Gavran simbolizira sudbinu i … [više]

Pitanja za ponavljanje >>