Tražite savršen poklon za Božić? Nabavite električni bicikl!

Istina i ljubav

Ivan Cankar jedan je od prvih i najvažnijih pripadnika slovenske moderne. Za neke on je najbolji slovenski pjesnik i pisac uopće. Napisao je preko 30 književnih djela u kojima je javiše govorio o socijalnim, nacionalnim i modernim temama. Ipak, njegova književnost je značajna najviše zbog njegovih kratkih priča, gotovo ekspresionistički napisanih crtica u kojima se vidi jasan utjecaj simbolizma, a koje su upravo zbog svih tih značajki umjetnički originalne i visoko vrijedne. Kako je Cankar svoju književnu karijeru započeo kao pjesnik, a poezija je i ostala njegov najvažniji izraz, utjecaj njegove liričnosti osjeća se i u njegovim proznim djelima.

Sve navedene odlike sadrže i priče iz Cankarove zbirke “Istina i ljubav”, iz koje ćemo prikazati nekoliko priča.

U ovoj zbirci Cankar govori o crticama iz (vjerojatno) svog života. Pričama radnja nije nužno glavna okosnica tematike, već se u njezino formiranje upliće sama situacija i piščev odnos ili osjećaji u danoj situaciji. On piše o svojem razmišljanju, emocionalnom stanju, okolnostima, pa sve to pretače u priču kojom iskazuje sebe.

Njegove priče su intimne i emotivne, a sadrže i jako ideju koja se ispoljava kao pouka priče. Priče poput bajki imaju snažan obrat i upravo u njima leži snaga Cankarove pouke.

Priče su kratke, pa su stoga lako čitljive. Iako sadrže naznake pisanja strujom svijesti, one su ipak pitke i izrazito zanimljive.

Kratak sadržaj

Šalica kave

Ivan je ponovo stigao kući i ostao otprilike oko tri tjedna. Nije bio dobre volje, bio je jako potišten, zlovoljan i nadasve cijelom situacijom nezadovoljan. Prvu noć kada je stigao prespavao je u komorici. Sutradan, nakon što se probudio, uočio je svoju majku. Zabrinuto je sjedila pored njega za stolom. Bila je izrazito tužna i jecala je. Ivan se kasnije preselio na tavan. Smjestio se na sijeno te je započeo s pisanjem svojih velikih ljubavnih priča.

Jednoga dana dobio je želju za crnom kavom. No, znao je da u kući nema kruha niti hrane. Kave tada zasigurno nije bilo. Majka ga je nijemo pogledala i šutke skrenula pogledom. Nakon toga vratio se na tavan i nastavio je pisati. Najednom, zastao je i čuo korake. Netko mu se približavao. Majka je ušla u sobu i sva sretna ponudila mu je šalicu kave. No, Ivan joj je vratio grubim riječima. Odgovorio joj je da mu kava više nije potrebna. Tada se majka ražalostila i nijemo otišla.

Kanije je Ivanu bilo žao i kajao se, ali za ispriku je bilo prekasno.

Treba biti dobar i pun suosjećanja prema onima do kojih nam je stalo i koje volimo.

Lisac

Dječak je volio životinje i njegova ljubav prema njima je bila beskrajna. Upravo radi toga držao je zatočenog lisca iako je znao da je divljoj životinji najbolje slobodnoj u prirodi.

Dječak je imao mladu lisicu i držao ju je privezanu nekoliko dana. Ona je tako živjela dok nije uginula. Jedno jutro dječak ju je vidio mrtvu. Rekli su mu da je mladi lisac slučajno uginuo, ali on je bio siguran da si je lisac sam oduzeo život.

Nakon nekog vremena, dječak je dobio novog lisca. Brinuo se za njega, pazio ga je i hranio, ali lisac se počeo sve čudnije ponašati. Jednoga jutra, primijetili su da su nestale najljepše kokoši. Malo nakon toga, vidjeli su lisca kako pokušava doći do kunića. Da ne bi i dalje napadao životinje, premjestili su ga na jedno osamljeno mjesto. Nekoliko dana nakon toga, dječak je morao otići od kuće. Kada se vratio, primijetio je da lisca više nema. Tada je saznao da su ga žene ubile jer su ga ulovile u krađi pilića. Za ručak su imali pečene piliće.

Suhe kruške

Majka je u ormaru imala košaricu punu krušaka koju je dijelila djeci u posebnim prilikama. No, Lina i Janez nikako nisu mogli dočekati dan kada će dobiti kruške. Radi toga, odlučili su se sami pobrinuti za to da ih uzmu.

Lina je nagovorila Janeza da se pokuša dočepati krušaka. On je otkinuo dasku s ormara i krenuo po kruške. Kada su mu džepovi bili puni, sakrili su se iza kuće s naumom da ih pojedu. Učestalo su to od tada činili i više nisu imali nimalo osjećaja krivnje. Nakon nekog vremena, jedne nedjelje, majka je htjela djeci dati kruške. No, kada je zavirila u ormar, krušaka više nije bilo.

S čuđenjem su djeca gledala u majku koja je pokušavala otkriti tko je krivac. Tada se javila Lina koja je pokazala prstom na Janeza. Janez se pokušavao opravdati, ali majka je bila tužna. Ništa je u tom trenu nije moglo utješiti i zaplakala je. Sjedila je tako na klupi i plakala. Janez je sa žaljenjem gledao prema njoj, no tada nije mogao više ništa učiniti.

Biografija: Ivan Cankar

Ivan Cankar rođen je 10. svibnja 1876. godine u Ljubljani (Slovenija), kao osmo dijete u obitelji. Radio je kao krojač kako bi prehranjivao svoju obitelj. Djelovao je u razdoblju moderne i bio je jedan od najuspješnijih slovenskih pisaca.

Studirao je na Visokoj tehničkoj školi u Beču i potpuno se posvetio književnosti. U slovenskoj književnosti javio se pjesmama i zbirkom Erotika, koja je ozlojedila konzervativne krugove te je ljubljanski biskup otkupio cijelu zbirku i dao je spaliti.

Jedan je od tvoraca slovenske moderne, u suvremenom političkom životu bio je angažiran kao socijaldemokrat, a njegove političke ideje našle su odraza u svim njegovim djelima.

Tematski je obuhvatio sve slojeve slovenskog društva: od seljaka do inteligencije, a stilom varira od neoromantičkog do naturalističkog. Glavne su karakteristike njegovih proza i drama oštra psihološka i sociološka analiza.

Autor: M.L.

Komentiraj

*

Pitanja za ponavljanje >>