Judita

Judita je bilo prvo umjetničko djelo koje je napisano hrvatskim jezikom. Ovaj vrlo vrijedan ep Marka Marulića, oca hrvatske književnosti, izašao je u Mlecima 1521. godine, a napisan je još 1501. godine.Sastoji se od šest pjevanja, a napisan je dvanaestercima koji se dvostruko rimuju. Jezik kojim je napisan ep je … [više]