Družba Pere Kvržice

Družba Pere Kvržice je roman koji govori o skupini djece koju je oko sebe okupio dječak Pero, a sve u svrhu da obnavljanja zapuštenog mlina u blizini sela. Družba je htjela obnoviti stari mlin kako bi cijeli taj dio prenamijenila u prostor za ljetovalište. Ideja o preuređenju mlina je krenula iz dječje potrebe da se … [više]

Vlak u snijegu

"Vlak u snijegu" je dječji roman u kojoj djeca imaju glavnu ulogu. Govori se o putovanju djece iz Velikog sela koju je učitelj Mato Lovrak poveo na izlet u veliki grad, a na kraju su se našli zatrpani u snijegu. Radnja je temeljena na istinitoj priči. Glavnina radnje se odvija u vlaku, a ostatak u Velikom Selu, … [više]