Eneida

Jedno od najpoznatijih Vergilijevih djela je "Eneida" epski, junački spjev koji se sastoji od dvanaest pjevanja. Eneida je ispjevana u daktilskom heksametru.Glavna radnja u epu je su događanja s Enejom nakon propasti Troje, njegova lutanja i borbe. Ovim djelom Vergilije je htio uveličati rimski narod, rod … [više]