Hamlet

Radnja tragedije "Hamlet" nije izvorno Shakespeareova ideja. Svoju inspiraciju pronašao je u starijoj, izgubljenoj drami "Ur-Hamlet", za koju se pretpostavlja da ju je napisao Thomas Kyd.Shakespeareov "Hamlet" tragedija je od pet činova, koji su podijeljeni na prizore. Radnja se odvija u dvorcu Helsingöru na … [više]